Ahad, 17 Oktober 2010

Sekula sekonderi Sebauh dituntung penusah nadai ai

by Eta Jaweng. Posted on October 17, 2010, Sunday

Sekula nya ngembuan perengka guna ke likun sereta manah tang dituntung penanggul ai enda deras

TULIS MANAH: Ujai(kiba) benung meratika anak iya ngisi pom ngerejister bemalam ba sekula baru SMK Sebauh.

BINTULU: Palan sekula baru SMK Sebauh bisi penanggul suntuk bekal ai ketegal peneras ai paip ke enda chukup.Penulung Kanan Hal Ehwal Murid(PKHEM) SMK Se­bauh, Usop Gani madahka, palan sekula baru SMK Se­bauh ngembuan semua per­engka ke chukup sereta likun ungkup nembiak sekula, pen­gajar sereta raban pengereja pengawa sekula tang semina sekula tu diatu dituntung penanggul suntuk ai.

“Perengka guna ba sekula tu cukup manah sereta likun tang bisi penanggul ke nun­tung bala raban nembiak sekula sereta bala pengereja pengawa iya nya penanggul suntuk ai ketegal ai nya enda chukup peneras ti ngujungka iya enda ulih niki ngagai blok pengatur pengawa,palan nembiak bemalam, dewan makai, kuarters enggau palan ke bukai mega,” pia ku iya madah lebuh ditanya penga­rang berita sepengudah tembu ngatur licha ngagai nembiak sekula sereta apai indai bekaul enggau atur palan alai nem­biak diau SMK Sebauh 2010 ba Dewan Seri Kemena SMK Sebauh ensanus.

Iya madahka, dikena mutarka penanggul nya, bala pengajar enggau bala pengereja pengawa beambika ai ba paip nisi jalai semak palan sekula tu.

“Raban kami nadai jalai bukai tang ngangkut ai ari paip ba tisi jalai palan sekula tu ngambika bisi diguna lebuh maya ai nadai niki,” pia ku iya.

Lebuh ditanya senentang tuju licha tu diatur nya, iya madahka licha nya di­ungkupka ngagai apai indai nembiak sekula ngambika sida iya nemu sereta mereti senentang atur ke bisi ba sekula baka atur masuk ngagai sekula, atur beanjung enggau beambika nembiak maya jam besekula sereta atur ke bukai mega.

“Program ke baka tu cukup manah digaga ngambika ra­ban apai indai nemu tanggung pengawa sida lebuh tama nga­gai palan sekula laban semua sekula sigi bisi atur dipejalaika dikena nyaga pemanah ulah nembiak ke besekula ditu,” ku Usop.

Iya ngarapka raban apai in­dai nemu tanggung pengawa diri laban penerang bekaul enggau atur sekula udah mu­jur dikenataika ngagai mensia mayuh maya program meri licha nya.

Ujai Ak Alai,43 datai ari RPI Rumah Cukai, Sungai Sujan Pandan madahka,sekula baru ngembuan perengka ke likun sereta manah ungkup nem­biak sekula enti dibandingka enggau sekula lama ti suah ampuh bah.

“Sekula tu numbas iya pemesai sereta ngembuan perengka ke chukup tang ke diatu sekula tu semina ditun­tung suntuk ai aja,” pia ku iya ti madahka penyauh sekula ari menua sida manggai dua jam lebih enti bekenaka kerita.

Iya madahka, program meri licha tu cukup manah ungkup semua apai indai.

“Program baka tu cukup manah digaga ngambika kami nemu atur ke bisi ba sekula tu.

“Pia mega, kami ari menua pesisir kurang penatai pemisi sigi arapka sekula tu alai anak kami ngulihka pemandai kelebih agi pengelikun anak kami diau ba sekula ditu ulih dikemata enggau silik,’ pia ku iya.

Berindik ari nya, raban apai indai enggau bala pengajar ngarapka penanggul suntuk bekal ai ke nuntung sekula tu ulih diputarka enggau jampat.

Nitihka penerang,SMK Sebauh ke baru nya ngem­buan penyauh 2KM ari pasar Sebuah, udah mujur endur belajar enggau diau sepengelama dua minggu ti udah laban penusah ampuh bah ti selalu nuntung lama sekula nya ke digaga ba te­bing sungai.

Lalu naka ke diatu bisi 665 iku raban nembiak sekula ari pelilih menua pesisir udah mujur ngerejista nama masuk ngagai palan endur bemalam sekula baru tu.

Entara pengawa ke bisi diatur beserimbai enggau pengerami meri licha tu, iya nya ngerejister nama nembiak sekula bemalam, meri licha bekaul enggau atur sekula sereta penemuai bala raban apai indai ngagai palan endur bemalam ba sekula tu.

0 comments: